SWKOTOR.TK Credits Odkazy Downloady Wallpapery Galerie Informace Diskuze Novinky Úvodní stránka

CHEATY:

Ve složce s hrou naleznete soubor SWKotOR.ini a v něm sekci [Game Options]. Do ní přidejte řádek EnableCheats=1.

Nyní ve hře stiskněte ALT+SHIFT, tato kombinace přepne na anglickou klávesnici a poté stačí stisknout ~ pro zobrazení konzole a pište následující cheaty, každý potvrďte ENTER a po skonèení zadávání znovu stiskněte ALT+SHIFT:

Místo # musíte zadat číslo


invulnerability - nesmrtelnost pro aktivní postavu
heal - uzdraví aktivní postavu
turbo - zrychlí Váš pohyb
revealmap - odkryje mapu (nejlépe psát pøi pohledu na mapu)
givecredits # - pøidá urèený poèet kreditù
bright - zesvìtlí obraz
setcomputeruse # - nastaví skill COMPUTER USE na stanovenou hodnotu
setdemolitions # - nastaví skill zacházení DEMOLITIONS na stanovenou hodnotu
setawareness # - nastaví skill AWARENESS na stanovenou hodnotu
setpersuade # - nastaví skill PERSUADE na stanovenou hodnotu
setrepair # - nastaví skill REPAIR na stanovenou hodnotu
setsecurity # - nastaví skill SECURITY na stanovenou hodnotu
setstregth # - nastaví atribut STRENGTH na stanovenou hodnotu
setdexterity # - nastaví atribut DEXTERITY na stanovenou hodnotu
setconstitution # - nastaví atribut CONSTITUTION na stanovenou hodnotu
setintelligence # - nastaví atribut INTELLIGENCE na stanovenou hodnotu
setwisdom # - nastaví atribut WISDOM na stanovenou hodnotu
setcharisma # - nastaví atribut CHARISMA na stanovenou hodnotu
addlevel # - nastaví Vás na stanovený level
addexp # - pøidá stanovený poèet XP
addlightside # - pøidá stanovený poèet bodù k svìtlé stranì síly
adddarkside # - pøidá stanovený poèet bodù k temné stranì síly
givemed - pøidá advanced medpack
giverepair - pøidá advanced repair pack
givecomspikes - pøidá computer spikes
givesitharmor # - pøidá stanovený poèet Sithských brnìní
restartminigame - restartuje mini hru
warp - ?
infiniteuses - ?
whereami - zobrazí souøadnice Vaší pozice
dancedancemalak - ?
giveitem [item] - pøidá pøedìmt z následujícího seznamu

Seznam pøedmìtù :

Calo Nord's Battle Armor g_a_class8005
Jedi Robe g_a_jedirobe01
Jedi Knight Robe g_a_kghtrobe03
Star Forge Robe g_a_mstrrobe07
Cardio Regulator g_i_belt001
Verpine Cardio Regulator g_i_belt002
Adrenaline Amplifier g_i_belt003
Advanced Adrenaline Amplifier g_i_belt004
Nerve Amplifying Belt g_i_belt005
Sound Dampening Stealth Unit g_i_belt006
Advanced Stealth Unit g_i_belt007
Eriadu Stealth Unit g_i_belt008
Calrissian's Utility Belt g_i_belt009
Stealth Field Generator g_i_belt010
Adrenaline Stimulator g_i_belt011
CNS Strength Enhancer g_i_belt012
Electrical Capacitance Charge g_i_belt013
Thermal Shield Generator g_i_belt014
Battle Stimulant g_i_cmbtshot001
Droid Light Plating Type 1 g_i_drdltplat001
Droid Medium Plating Type 1 g_i_drdmdplat001
Droid Medium Plating Type 1 g_i_drdmdplat001
Advanced Repair Kit g_i_drdrepeqp002
Security Interface Tool g_i_drdsecspk001
Advanced Flame Thrower g_i_drdutldev007
Strength Gauntlet g_i_gauntlet01
Eriadu Strength Gauntlets g_i_gauntlet02
Sith Power Gauntlets g_i_gauntlet03
Stabilizer Gauntlets g_i_gauntlet04
Bothan Machinist Gloves g_i_gauntlet05
Verpine Bond Gauntlets g_i_gauntlet06
Dominator Gauntlets g_i_gauntlet07
Karaken Gauntlets g_i_gauntlet08
Infilitrator Gloves g_i_gauntlet09
Cardio Package g_i_implant101
Response Package g_i_implant102
Memory Package g_i_implant103
Done g_i_implant104
Biotech Package g_i_implant201
Retinal Combat Implant g_i_implant202
Nerve Enhancement Package g_i_implant203
The Party Selection Screen Available g_i_implant204
Bavakar Cardio Package g_i_implant301
Bavakar Reflex Enhancement Package g_i_implant302
Bavakar Memory Chip g_i_implant303
Bio-Antidote Package g_i_implant304
Cardio Power System g_i_implant305
Gordulan Reaction System g_i_implant306
Navaradon Regenerator g_i_implant307
Sith Regenerator g_i_implant308
Beemon Package g_i_implant309
Cyber Reaction System g_i_implant310
Light-scan Visor g_i_mask01
Motion Detection Goggles g_i_mask02
Bothan Perception Visor g_i_mask03
Verpine Ocular Enhancer g_i_mask04
Bothan Sensory Visor g_i_mask05
Vacuum Mask g_i_mask06
Sonic Nullifiers g_i_mask07
Aural Amplifier g_i_mask08
Advanced Aural Amplifier g_i_mask09
Neural Band g_i_mask10
verpine Headband g_i_mask11
Breath Mask g_i_mask12
Teta's Royal Band g_i_mask13
Sith Mask g_i_mask14
Stabilizer Mask g_i_mask15
Interface Band g_i_mask16
Demolitions Sensor g_i_mask17
Combat Sensor g_i_mask18
Stealth Field Enhancer g_i_mask19
Stealth Field Reinforcement g_i_mask20
Interface Visor g_i_mask21
Circlet of Saresh g_i_mask22
Pistol Targeting Optics g_i_mask23
Heavy Targeting Optics g_i_mask24
Blue double light saber g_w_dblsbr001
Red double light saber g_w_dblsbr002
Green double light saber g_w_dblsbr003
Yellow double light saber g_w_dblsbr004
Purple double light saber g_w_dblsbr005
Bastila's light saber g_w_dblsbr006
Blue Double Light Saber g_w_dblsbr01
Blue light saber g_w_lghtsbr01
Red light saber g_w_lghtsbr02
Green light saber g_w_lghtsbr03
Yellow light saber g_w_lghtsbr04
Purple light saber g_w_lghtsbr05
Darth Malak's light saber g_w_lghtsbr06
Long Sword g_w_lngswrd01
Krath War Blade g_w_lngswrd02
Naga Sadow's Poison Blade g_w_lngswrd03
Blue short light saber g_w_shortsbr01
Red short light saber g_w_shortsbr02
Green short light saber g_w_shortsbr03
Yellow short light saber g_w_shortsbr04
Purple short light saber g_w_shortsbr05
Short Sword g_w_shortswrd01
Massassi Brand g_w_shortswrd02
Teta's Blade g_w_shortswrd03
VibroSword g_w_vbroswrd01
Krath Dire Sword g_w_vbroswrd02
Sith Tremor Sword g_w_vbroswrd03
Echani Foil g_w_vbroswrd04
Bacca's Ceremonial Blade g_w_vbroswrd05
Bacca's Ceremonial Blade (Requires: Melee, Critical Strike, Flurry) Attack Mod +5, +1-6 Electric g_w_vbroswrd06
Bacca's Ceremonial Blade (Requires: Melee, Critical Strike, Flurry) Attack Mod +5, +1-8 Electric g_w_vbroswrd07
Bacca's Ceremonial Blade (Requires: Melee, Critical Strike, Flurry) Attack Mod +5, +2-12 Electric g_w_vbroswrd08
Advanced Stabilizer Gloves g1_i_gauntlet01
Advanced Senseory Implant g1_i_implant301
Advanced Bio-Stabilizer Implant g1_i_implant302
Advanced Combat Implant g1_i_implant303
Advanced Alacrity g1_i_implant304
Advanced Bio-Stabilizer Mask g1_i_mask01
Guardian of the Force g1_w_dblsbr001
Mantle of the Force g1_w_dblsbr002
Guardian of the Force g1_w_lghtsbr01
Mantle of the Force g1_w_lghtsbr02
Guardian of the Force g1_w_shortsbr01

Mantle of the Force g1_w_shortsbr02